Pressemelding fra OED: Northern Lights-prosjektet er transport- og lagringsdelen av det norske demonstrasjonsprosjektet for fullskala CO2-fangst og lagring, og er