Med en årlig produksjon på 250 TWh og rundt 73 millioner millioner strømkunder er Enel et av Europas største energiselskap. Det er Powel som melder at de nå