Kraftbransjen og IT-bransjen smelter stadig mer sammen, og energi fra fornybar energi blir stadig viktigere for å kunne levere moderne IT-tjenester. Nå går de også sammen om å stifte en ny bransjeforening. Norsk Datasenterindustri er en ny