Furuset Forum, som består av ishall, idrettshall, tilhørende garderobesystem, kantine/kafe, møtelokaler, kontorer og vrimleareal, har