Nye digitale løsninger flommer inn i energibransjen i hele verdikjeden, fra administrative systemer til styringssystemene. Det øker sårbarheten og har ført