Pressemelding fra Sintef: For at elkjøretøy skal bli et reelt alternativ på lange strekninger vil det være nyttig å etablere fornybar kraftproduksjon langs veiene. Desentralisert produksjon