– Droner gjør at vi slipper å arbeide i høyder, og dermed unngår farlige situasjoner. Vi kan avdekke feil og avvik før de utvikler seg til alvorlige problemer, sier Statsbyggs direktør for drift og vedlikehold, skriver Jarle Kvalvik i en pressemelding.

Sparer millioner

Inspeksjon med droner gjør at Statsbygg sparer minst 10 millioner kroner årlig. Det seneste året har denne typen inspeksjoner i Statsbyggs regi økt kraftig.

I fjor inspiserte Statsbygg 46 eiendommer med til sammen 128 bygninger med droner

– Dronene avdekket blant annet bygningsmessig feil, løse takstein, fuktskader, lekkasjer og dannelse av mose. Slike forhold lar seg ikke avdekke fra bakkenivå, og det ville det vært vanskelig å oppdage fra et stilas eller en lift, sier Kvalvik.

Fant feil på solcellepanel med varmekamera

Dronene er ikke bare brukt til rutinemessige driftsoppgaver, men har også vist seg nyttige til i en rekke andre konkrete oppgaver.

– Blant annet er de brukt til planlegging av prosjekter, oppmåling av eiendom og bistand i storøvelser med nødetater, sier Kvalvik.

Mange av bygningene er også undersøkt med varmekamera. Slik er det flere steder funnet feil på solcelleanlegg og lekkasjer i isoleringen. Utbedringer av lekkasjene har gitt store energigevinster. Det er også produsert 3D-modeller av bygningene.

Maskinlæring

– I fremtiden skal alle utvendige inspeksjoner av tak, fasader og utvendige installasjoner skje med droner, og om noen år ønsker vi at mye av dette skal skje med autonome droner og maskinlæring, sier Kvalvik.

Statsbygg har ni interne dronepiloter og har også eksterne droneleverandører som har stått for inspeksjonene.