Det kommer frem i en SSB-rapport hvor datakvaliteten til elhuben er vurdert. – Når det gjelder adresser