I pilotprosjektet vil hele verdikjeden evalueres. Det handler om fangst på raffineriet og lokal lagring. I tillegg kommer transport på skip til det