Målet er å erstatte fossil energi med hydrogen basert på elektrolyse og produsere verdens mest klimavennlige armeringsstål. Planen blir presentert på Hydrogenkonferansen 2020