Pressemelding fra Statkraft: Det grønne hydrogenet vil bli brukt i stålproduksjonen som et alternativ til fossile brensler, og