Pressemelding fra Statkraft Ventures: Norsep har utviklet ny teknologi for gjenvinning av farlig avfall fra forbrenningsanlegg som alternativ til deponi. Statkraft Ventures vil være en aktiv eier i Norsep gjennom representasjon i styret, samt bidra som en industriell og