Pressemelding fra Evig Grønn:

– Vi har samlet hele verdikjeden av transportbrukere, utbyggerne av stasjoner og produksjonsanlegg, og offentlige myndigheter til en felles innsats for å få dette til. Bærekraftig mobilitet, enten det gjelder mennesker, varer eller tjenester, ligger til grunn for utviklingen av all bærekraftig virksomhet, sier daglig leder Jan Carsten Gjerløw i Evig Grønn AS, som er prosjektansvarlig.

Hele verdikjeden

Prosjektets unike sammensetning, med sentrale aktører fra hele verdikjeden, skal sikre en robust utbygging.