Pressemelding fra Statkraft: Trykksatt hydrogen, produsert fra fornybar energi vil være en god løsning for