Pressemelding fra Statkraft: CRI vil bruke sin egen Emission-to-Liquids (ETL) teknologi. Denne prosessen har blitt demonstrert i industriell skala siden 2012