Forskningsforslagene som blir plukket ut skal ifølge Statnett bidra til sikker, kostnadseffektiv og bærekraftig utnyttelse av energiressursene når Norge går i retning av fullelektrifisering. — Vi kan