Reguleringsmyndigheten for energi (RME) og de kraftprodusentene det gjelder, har vært varslet om feilen som nå er rettet,