Forskningsprosjektet iFleks skal ifølge Statnett svare på hva som skal til for at norske strømkunder responderer på prissvingninger. Bakgrunnen for prosjektet er at kunder i fremtiden forventes