Tilskuddet gis i kategorien miljøteknologi. Det er en del av Innovasjon Norges ønske om å stimulere til forskningsprosjekter som kan utvikle seg til å bli innenlands verdiskapning. Det kommer frem i en børsmelding.

– Siden starten har vi engasjert oss i ambisjonen om å etablere produksjon av battericeller i Mo i Rana. Vi er veldig glade for å kunne støtte Freyr ytterligere i den pågående industrielle utviklingen, som er viktig for norsk næringsliv. Det vil bidra sterkt til å etablere et økosystem og en verdikjede for grønn industriutvikling, sier Håkon Haugli, administrerende direktør i Innovasjon Norge.