Tilskuddet gis i kategorien miljøteknologi. Det er en del av Innovasjon Norges ønske om å stimulere til forskningsprosjekter som kan utvikle seg til å bli innenlands verdiskapning. Det kommer frem i en børsmelding. – Siden