Teknologi trekkes frem som en viktig nøkkel for å sikre at hydrogen i framtiden skal redusere utslippene og skape verdier for næringslivet. – Et viktig mål for regjeringen er å øke antall