Teknologi trekkes frem som en viktig nøkkel for å sikre at hydrogen i framtiden skal redusere utslippene og skape verdier for næringslivet.

– Et viktig mål for regjeringen er å øke antall pilot- og demonstrasjonsprosjekter i Norge, gjennom å bidra til og støtte teknologiutvikling og kommersialisering. Det er en bred satsing på nullutslippsteknologier og løsninger i hele virkemiddelapparatet, sier olje- og energiminister Tina Bru i en kommentar.

Grønn omstillingspakke

Hun viser også til en betydelig styrket satsing på hydrogen i den grønne omstillingspakken, som regjeringen la frem i forrige uke.