Pressemelding fra BKK: Byggenæringen står for om lag 15 prosent av landets klimagassutslipp, og batterier vil spille en viktig rolle for