Forsøket til det Enova-støttede prosjektet Smart Senja gikk ut på å be privatkunder minimere strømforbruket sitt en time. Målet er å finne ut hvor mye strøm man kan spare og