Pressemelding fra Elvia: Det er utplassert to batteripakker på samme transformatorkrets i et hytteområde på Sjusjøen, en i hvert ytterpunkt. Hver batteripakke er