Det har lenge vært knyttet spenning til hva regjeringen ville