– Vi ser et betydelig potensial for industrielt hydrogenforbruk. Å ta en utbygger- og operatørrolle i hydrogensektoren er en mulighet for Hydro til å redusere industrielle CO2-utslipp samt å utvikle en lønnsom og bærekraftig virksomhet basert på hydrogen, sier konsernsjef Hilde Merete Aasheim i en børsmelding.

Ved siden av å styrke sin posisjon innen lavkarbonaluminium, utforsker selskapet vekstmuligheter ikke minst innen fornybar energi.

– Hydro har egne fornybare kraftposisjoner og kompetanse, samt stor intern etterspørsel etter gass som kan erstattes av grønne hydrogenløsninger. Vi kan derfor bygge og utvikle en komplett verdikjede for grønt hydrogen i Norge, sier Aasheim.

Vil starte ved egne aluminiumsanlegg

En sannsynlig start på satsingen vil være å bytte fra gass til hydrogen ved noen av Hydros aluminiumsanlegg i Norge.

– Det vil bidra til vårt mål om å redusere våre egne CO2-utslipp med 30 prosent innen 2030, sier konsernsjefen.

Hun peker på at hydrogenteknologi har vært på Hydros agenda lenge, men at det nå er er mer aktuelt enn noen gang. Hun trekker fram økt lønnsomhet, og det at EU og Norge har ambisjoner om å avkarbonisere økonomien innen 2050 - noe som krever hydrogen som en viktig energibærer