Selskapet Hyrex har utviklet "daycruiseren" HyCruiser 28, som driftes både av hydrogen og elektrisitet. Nå vil gründerselskapet Hynion tilby fyllestasjoner for disse.

– Når Hynion nå bygger ut et nett av hydrogen-fyllestasjoner i Norge og Sverige, ser vi spennende muligheter også i havnene. Selv om andre transportformer står for større utslipp enn fritidsbåter, er dette også et betydelig segment, sier Hynion-sjef Ulf Hafseld i en børsmeldig.

Signaler fra myndighetene

Han påpeker at norske myndigheter har signalisert at utslippene fra fritidsbåter skal halveres.

– Det er veldig vanskelig å se for seg hvordan det skal skje uten bruk av hydrogen. HyCruiser-prosjektet illustrerer hva som er mulig å få til, sier Hafseld.

I første omgang innebærer avtalen at Hynion tilbyr tanking av båter på bilhenger ved selskapets hydrogenstasjon i Porsgrunn. Fra neste år vil de to selskapene etablere hydrogenfyllestasjoner for fritidsbåter i norske havner.

Hynion-sjef Ulf Hafsled. Foto: Hynion

Både el og hydrogen

HyCruiser 28 er under uttesting, og planen er å starte produksjon i 2022. Båtens driftssystem er av typen «ladbar hybrid». Det betyr at båten har elmotor og et batteri på 20 kWh. Når dette er fulladet, vil det dekke en til rundt tre timers drift.

Deretter aktiveres en brenselcelle som bruker hydrogen fra båtens tanker til å lade batteriene. Hydrogen forlenger dermed rekkevidden.

– Med HyCruiser 28 viser vi at hydrogen kan spille en stor rolle for å gjøre el-båter til et mer anvendelig alternativ enn de vil være med bare batterier, sier Hyrex-sjef Henrik Torgersen i meldingen.

Hynion ble notert på vekstbørsen Euronext Growth i april og har inngått en rekke avtaler både i Norge og Sverige siden den gang. Selskapet er verdsatt til 225 millioner kroner og kursen er litt opp i kjølvannet av Hyrex-avtalen.