Wikien er en del av EU-prosjektet FIThydro. En wiki er et nettsted som legger til rette for at flere gis mulighet til å bidra med