Wikien er en del av EU-prosjektet FIThydro. En wiki er et nettsted som legger til rette for at flere gis mulighet til å bidra med og endre innholdet.

Innovative verktøy

– Målet med wikien er å forbedre tilstanden for fisk ved å presentere de mest oppdaterte tiltakene og nye innovative verktøy innen miljødesign, sier Bendik Torp Hansen fra Sintef Energi, som er prosjektleder for wikien, i en pressemelding.

Hovedmålgruppen for wikien er reguleringsmyndigheter, konsulenter, ulike interessegrupper, forvaltning og forskere.