Energi har gått gjennom årsrapportene for 2018 til et 40-talls energiselskaper, for å se hva de skriver om likestilling og kvinneandeler. Sju av