UngtEntreprenørskap jobber for å utvikle barn og unges kreativitet, skaperglede ogtro på seg selv. Når Lyse nå går inn som hovedsamarbeidspartner, er det med tropå at begge parter