Nærings-ph.d. er en god ordning der staten støtter virksomheter som bygger opp ny kompetanse gjennom doktorgradsprosjekter, skriver NVE i en melding. 18 prosjekter, 97 millioner