Arise har inngått en avtale med etfond, som er forvaltet av den sveitsiske kapitalforvalteren re:cap GlobalInvestors (re:cap GI) , om salg av vindkraftprosjektet Bröcklingeberget i Sverige. Arisehar startet og utviklet prosjektet som skal ha byggestart umiddelbart ettertransaksjonen,