Rett før helgen la Samorda opptak fram søkertallene for høyere utdanning. Det viser en vekst i antall søknader på 8,7 prosent i forhold til i 2019.

Denne trenden ser ikke ut til å ha løftet søkningen til studier innen fornybar energi.

NTNUs masterstudium Energi og miljø er det mest populære av denne typen studier. Studiet har i år fått 244 primærsøkere, det vil si antall søkere som har dette som sitt førstevalg.

Det er bare 5 flere enn i fjor, det vil si omtrent 2 prosent.