– Vi ser en økning i søkermassen fra samla opptak på en del elkraftfag og energi og miljø ved universitetene og høyskolene, dette kan vitne om en vekket interesse