Dette er et resultatet av aksjonen «Bank på», der Hordalandfylkeskommune, NHO og LO oppsøkerbedrifter i Hordaland for å be om flere