I elbransjen i Sverige er det kun to prosent kvinner. Mange er urolig for at landet vil sakke akterut i omstillingen