Avtalen løper over 15 år og innebærer at Vattenfall skalkjøpe produksjonen fra vindkraftparken Kråktorpet på 163 MW. Vattenfall skalogså ha ansvar for kraftbalansering, salg av elektrisitet og