Magasinstatistikken til NVE viser at fyllingsgraden i de norske vannmagasinene ved utgaven av årets første uke lå på 53,3 prosent. Det er godt under normalnivået for denne tiden av året som ligger på 67,3 prosent. Samtidig er det fortsatt et stykke ned til det rekordlave nivået på 42,7 prosent.

Kombinasjonen av lav fyllingsgrad og høye strømpriser i Europa har ført til en bekymring for om det er nok vann i magasinene. I en pressemelding skriver Statnett at de fortsatt vurderer situasjonen som tilfredsstillende, og at de ikke er bekymret.