Året har så langt vært preget av høye kraftpriser, og de ser også ut til å holde seg ut året.