Pressemelding fra ABB: Kobbelv kraftverk startet produksjonen i 1987 og har en årsproduksjon på nærmere 750 GWh.