Selskapet melder endringen på nyopprettet side Facebook. Der fremgår det at det nye selskapet skal rendyrke og fokusere på forretningsområdet vannkraft. Det var Energiteknikk som først meldte dette.