Pressemelding fra BKK Enotek: Avtalen gjelder for fem år og innebærer av Enotek skal utføre vedlikeholdstjenester på de elektriske anleggene på alle