Oppgraderingen av dam Kuli i Sirdal er i hovedsak ferdig. Det melder Agder Energi. Vedlikeholdet og oppgraderingen på dammen i Finsåvassdraget er gjort for å tilfredsstille dagens regelverk og gir ingen økt kraftproduksjon. –