Oversikten er laget på forespørsel fra stortingsrepresentant Frank Sve (Frp). Sve har sendt spørsmål til