På kraftbørsen Nord Pool kjøpes og selges strømmen til en pris som settes hver time. Alle kraftprodusentene får like mye betalt for strømmen de leverer hver time, men strømprisen svinger og det er også store variasjoner i hvor mye de forskjellige energikildene til en hver tid leverer. Det gjør at gjennomsnittsprisene for vindkraft, vannkraft med magasiner og uregulerbar vannkraft vil være forskjellige når de måles over tid.

I en tidligere artikkel kunne Europower rapportere at vindkraften i snitt fikk 10,9 prosent lavere gjennomsnittspris enn den regulerbare magasinerte vannkraften i 2021. Forskjellen var størst i Midt-Norge og minst på Østlandet.

Tjente bare litt mindre enn magasinert vannkraft

Det er imidlertid ikke alle vannkraftverk som har tilgang på magasiner, og som dermed kan justere produksjonen i samsvar med strømforbruket.

Uregulerbare vannkraftverk, eller elvekraftverk, produserer mye når det er stor vannføring, men lite eller ingenting når det er mindre vann.

Daglig leder Knut Olav Tveit i Småkraftforeninga. Foto: Europower

– Det er naturlig at den uregulerte vannkraften oppnår lavere kraftpris enn den regulerte vannkraften siden man kan optimere produksjon for å oppnå høyere priser, noe man ikke har anledning til i uregulert kraft, sier Knut Olav Tveit, daglig leder i Småkraftforeninga.

På tross av at de ikke har samme mulighet for å justere produksjonen opp og ned for å tilpasse seg strømforbruket, oppnådde den uregulerbare vannkraften gjennomsnittspriser som var bare 7,2 prosent lavere enn den regulerbare vannkraften som har egne vannmagasiner i 2021.

Mer verdt enn vindkraften

En gjennomgang av tallene viser at den regulerte vannkraften konsekvent har en gjennomsnittlig pris per måned som er høyere enn snittprisene som vindkraften og den uregulerte vannkraften oppnår.

Samtidig er det interessant å observere at også den uregulerbare vannkraften stort sett verdsettes høyere enn vindkraften. Det var kun unntaksvis at det var måneder der vindkraften fikk bedre betalt. (Se tabell nederst i saken.)

– Forholdet mellom uregulert vannkraft og vindkraft ha vi foreløpige litt lite data på, men det kan være større kannibaliseringseffekt på vindkraften enn vannkraften basert på en antagelse om at tilsig er mer lokalt enn vind, sier Tveit.

Produserte mest på høsten

Den uregulerbare vannkraften er avhengig av at det enten regner eller at snøen smelter. Det resulterer i at mye av produksjonen kommer på våren under snøsmeltingen, men det kan også være god produksjon på høsten hvis det er mye nedbør. Det var tilfellet i fjor.

I 2021 var produksjonen fra uregulert vannkraft høyest i månedsskiftet mellom oktober og november, og den holdt seg relativt høy ut resten av året. Det viser produksjonsstatistikk som Europower har hentet ut fra ENTSO-E, den europeiske TSO-organisasjonen der Statnett representerer Norge. I motsetning til statistikken hos Statnett og Nord Pool, skiller den mellom forskjellige energikilder. Det gjorde det mulig for Europower å gjøre en beregning av hvor stor forskjell det er på verdsettelsen av strømmen som produseres.

Den uregulerbare norske vannkraften produserte mer strøm på senhøsten enn under vårsmeltingen i 2021, ifølge produksjonsstatistikken hos ENTSO-E.

Med størst produksjon på høsten, nøt den uregulerbare vannkraften godt av å kunne produsere mest på tiden da strømprisene var på sitt høyeste.

– Den uregulerte vannkraften tjente tilsynelatende ekstra mye som følge av mye tilsig på høsten samtidig som strømprisene var høye, og den magasinerte vannkraften trengte å holde igjen for å få påfyll til magasinene. Dette underbygges av det tallgrunnlaget vi har tilgang på for uregulert vannkraft, sier Tveit.

Unormalt stor produksjon på høsten

Han henviser videre til Captiva. De er Småkraftforeningens samarbeidspartner på data og statistikk. I deres webportal er det løpende rapportering av timesdata på produksjon og priser for over 400 kraftverk, hvorav ca. 300 er uregulerte vannkraftverk. Dette utgjør en betydelig andel av alle uregulerte vannkraftverk i Norge.

Daglig leder Stig J. Østebrøt i Captiva forteller at tallene derfra bekrefter at det var unormalt stor produksjon på høsten i fjor.

Stig J. Østebrøt er daglig leder i Captiva. Foto: Captiva

– Vårt utvalg av uregulerte vannkraftverk produserte ca. 40 prosent over normalen i oktober 2021 da prisene var spesielt høye, mot ca. 40 prosent under normalen i perioden juli til september. Den enkle forklaringen er en våt høst med 59 prosent høyere avrenning på våre datapunkter i oktober målt mot gjennomsnitt siste 30 år, sier Østebrøt.

Tall fra NVEs statistikk for beregnet tilsig bekrefter også dette. Der er det tydelig at vannmagasinene som vanlig fikk mest tilsig under snøsmeltingen på våren, men at det også kom ekstraordinært mye tilsig på høsten. For på én uke i oktober og én uke i november var det beregnede tilsiget på henholdsvis 4,3 og 4,9 TWh.

Tilsiget til de norske vannmagasinene er størst på våren under snøsmeltingen, men i 2021 kom det også veldig mye i oktober og november. Foto: graf

God økonomi og normalisert kraftsituasjon

Det store tilsiget hadde mye å si for fyllingsgraden i de norske vannmagasinene. For når den uregulerbare vannkraften uansett produserte for fullt, kunne de regulerbare vannkraftverkene holde igjen på sin produksjon samtidig som de fikk påfyll til vannmagasiner som nærmet seg historisk lave nivåer for årstiden.

Den uregulerbare vannkraften tjente godt på dette, for det var i en periode med høye strømpriser der de kunne produsere for fullt samtidig som den regulerbare vannkraften så seg godt tjent med å holde litt igjen selv om prisene var høye.

Resultatet av dette ble også at Statnett kunne sette den offisielle kraftsituasjonen tilbake fra stram til normal. Kraftsituasjonskartet for NO2 og NO5 til ble satt i gult den 27. september, men endret tilbake til grønt den 19. november.

2021 var et uvanlig kraftår

Det er ikke vanlig at den uregulerbare vannkraften produserer mer på høsten enn under vårsmeltingen.

– Normalt produserer uregulert vannkraft mer på vårflommen enn høstregnet, sier Østebrøt.

Han forteller at av en årlig produksjon på ca. fire TWh, er produksjonen i perioden fra april til juni normalt ca. 11 prosent høyere enn perioden fra oktober til november. Samtidig påpeker han at forskjellen ikke er større enn at det også tidligere har vært større produksjon på høsten enn på våren. Forskjellene var imidlertid større enn vanlig i 2021.

– 2021 ble unormalt på flere måter, og spesielt om man kombinerer produksjonsdata med prisene i markedet. Gjennom sommeren målt fra juli til september, en periode der produksjonen normalt er lav, oppnådde de uregulerte kraftverkene en produksjon på 32 prosent under normalen. Mens i oktober og november, der produksjonen normalt er høy, oppnådde de samme kraftverkene en produksjon 11 prosent over normalen. Da blir jo inntektene spesielt gode når prisene var som de var i samme periode, sier Østebrøt.

Oppnådde månedlige snittpriser i 2021

Tabellen nedenfor viser gjennomsnittlige priser for spotprisen i markedet, uregulerbar vannkraft, regulerbar vannkraft med magasin og vindkraft, samt hvor nært den uregulerbare vannkraften er prisen som den regulerbare vannkraften oppnår.

Merk at oversikten ikke viser hvor mye kraftprodusentene faktisk fikk betalt. Tallene viser verdien av strømmen dersom absolutt alt hadde blitt solgt på kraftbørsen til spotpris i 2021.

Måned Område Spotpris Uregulert Magasin Vind Uregulert / magasin
Jan NO1 50,0 øre 49,5 øre 51,1 øre 46,9 øre 97,0 %
Jan NO2 49,9 øre 49,6 øre 51,5 øre 44,1 øre 96,2 %
Jan NO3 45,5 øre 46,2 øre 47,1 øre 42,7 øre 98,2 %
Jan NO4 37,7 øre 38,0 øre 38,1 øre 37,0 øre 99,9 %
Jan NO5 50,0 øre 50,0 øre 52,6 øre n/a 95,1 %
Feb NO1 54,5 øre 55,0 øre 56,5 øre 53,3 øre 97,4 %
Feb NO2 48,8 øre 47,5 øre 51,1 øre 46,4 øre 93,0 %
Feb NO3 44,1 øre 35,9 øre 47,0 øre 38,2 øre 76,5 %
Feb NO4 42,5 øre 42,7 øre 43,9 øre 39,2 øre 97,2 %
Feb NO5 54,4 øre 44,7 øre 59,4 øre n/a 75,2 %
Mar NO1 42,1 øre 42,1 øre 42,8 øre 40,8 øre 98,4 %
Mar NO2 42,1 øre 42,0 øre 43,6 øre 39,9 øre 96,4 %
Mar NO3 25,4 øre 24,2 øre 26,5 øre 23,9 øre 91,1 %
Mar NO4 25,2 øre 25,2 øre 26,4 øre 24,1 øre 95,5 %
Mar NO5 42,1 øre 41,3 øre 43,9 øre n/a 94,1 %
Apr NO1 45,2 øre 44,9 øre 45,8 øre 40,9 øre 98,0 %
Apr NO2 44,4 øre 43,5 øre 46,5 øre 38,3 øre 93,6 %
Apr NO3 27,8 øre 26,3 øre 30,5 øre 21,0 øre 86,2 %
Apr NO4 26,9 øre 27,8 øre 29,4 øre 25,5 øre 94,4 %
Apr NO5 44,4 øre 42,2 øre 46,0 øre n/a 91,8 %
Mai NO1 48,6 øre 47,6 øre 48,7 øre 49,2 øre 97,8 %
Mai NO2 48,6 øre 49,0 øre 52,2 øre 47,1 øre 93,9 %
Mai NO3 36,9 øre 34,0 øre 38,3 øre 33,9 øre 88,6 %
Mai NO4 32,8 øre 29,7 øre 35,6 øre 29,9 øre 83,4 %
Mai NO5 48,8 øre 47,6 øre 51,5 øre n/a 92,5 %
Jun NO1 46,9 øre 47,0 øre 47,5 øre 44,9 øre 98,8 %
Jun NO2 54,9 øre 55,2 øre 56,7 øre 52,6 øre 97,4 %
Jun NO3 35,7 øre 35,3 øre 37,8 øre 29,8 øre 93,3 %
Jun NO4 21,2 øre 21,2 øre 21,6 øre 21,4 øre 97,9 %
Jun NO5 46,9 øre 46,5 øre 48,2 øre n/a 96,5 %
Jul NO1 57,6 øre 57,5 øre 57,9 øre 57,0 øre 99,3 %
Jul NO2 59,6 øre 59,6 øre 60,8 øre 58,3 øre 98,1 %
Jul NO3 47,4 øre 47,3 øre 48,6 øre 41,0 øre 97,3 %
Jul NO4 22,9 øre 22,4 øre 23,3 øre 21,2 øre 96,4 %
Jul NO5 57,6 øre 57,2 øre 58,7 øre n/a 97,4 %
Aug NO1 74,8 øre 74,0 øre 75,4 øre 75,7 øre 98,1 %
Aug NO2 74,9 øre 73,9 øre 77,4 øre 71,6 øre 95,5 %
Aug NO3 59,6 øre 57,7 øre 61,9 øre 50,6 øre 93,2 %
Aug NO4 44,7 øre 44,1 øre 45,4 øre 43,0 øre 97,1 %
Aug NO5 74,9 øre 72,7 øre 77,1 øre n/a 94,3 %
Sep NO1 108,4 øre 108,5 øre 109,3 øre 106,0 øre 99,3 %
Sep NO2 108,4 øre 107,8 øre 110,8 øre 106,2 øre 97,3 %
Sep NO3 53,9 øre 53,4 øre 54,8 øre 52,9 øre 97,5 %
Sep NO4 51,3 øre 51,0 øre 51,9 øre 50,0 øre 98,3 %
Sep NO5 108,4 øre 106,1 øre 110,5 øre n/a 96,0 %
Okt NO1 96,1 øre 93,2 øre 101,9 øre 90,6 øre 91,4 %
Okt NO2 97,3 øre 93,9 øre 106,0 øre 91,7 øre 88,6 %
Okt NO3 24,7 øre 20,3 øre 25,9 øre 21,8 øre 78,2 %
Okt NO4 21,9 øre 19,0 øre 23,8 øre 21,0 øre 79,7 %
Okt NO5 95,9 øre 88,2 øre 101,8 øre n/a 86,6 %
Nov NO1 106,3 øre 104,5 øre 112,5 øre 97,3 øre 92,9 %
Nov NO2 106,3 øre 105,2 øre 114,1 øre 100,6 øre 92,2 %
Nov NO3 41,7 øre 36,9 øre 54,6 øre 24,7 øre 67,6 %
Nov NO4 41,7 øre 36,1 øre 52,2 øre 41,9 øre 69,1 %
Nov NO5 106,5 øre 101,9 øre 116,0 øre n/a 87,8 %
Des NO1 177,1 øre 177,6 øre 185,6 øre 173,2 øre 95,7 %
Des NO2 177,1 øre 179,8 øre 187,4 øre 157,1 øre 95,9 %
Des NO3 60,8 øre 59,4 øre 68,0 øre 57,9 øre 87,3 %
Des NO4 60,7 øre 60,8 øre 63,5 øre 61,3 øre 95,9 %
Des NO5 176,7 øre 184,3 øre 189,1 øre n/a 97,4 %