Testen som er gjort på Vannkraftlaboratoriet ved NTNU skal nå danne grunnlag for å installere mikrokraftverk som