Pressemelding fra Helgeland Kraft: Skredene gjorde stor skade på fylkesveien, som var stengt i flere måneder etterpå.