Snøsmeltingen i fjellet har stått på for fullt i noen uker og nå minsker snømengdene. Det gjør at vannføringen flere steder vil dabbe av, men ifølge NVE er det fortsatt