Som Europower Energi omtalte tidligere fredag, signerte det sveitsiske kapitalforvaltningsselskapet Fontavis den 23. april en avtale med Obos om overtagelse av Obos Energi. De var ikke