Det fremkommer av finanskomiteens innstilling til revidert nasjonalbudsjett. Det konkrete forslaget (forslag 50) fra Arbeiderpartiet lyder slik: «Stortinget ber regjeringen fastsette friinntekten i grunnrentebeskatningen