Sveitsisk eide Forte Vannkraft åpner i dag torsdag, Herand Kraftverk, Norges største private kraftverk bygget etter at småkraftbølgen startet for 20 år siden.

Herand Kraftverk i Jondal i Vestland fylke er enda større enn Tokagjelet kraftverk (74 GWh) , som Europower tidligere har omtalt. Kraftverket har en ytelse 23,7 MW og en forventet årlig produksjon på 78 GWh. Ifølge Forte Vannkraft er den totale investeringen for kraftverk og nett på over 250 millioner kroner.

Kraftverket har vært i prøvedrift en tid, men det har vært svært utfordrende.

– Vi har hatt prøvedrift, men det har vært svært lite produksjon ettersom det har vært knusktørt i dette området over lengre tid. Men i dag bøtter ned, så nå er det første dag det går for fullt. Og i tillegg er det jo til en god pris, opplyser Rein Husebø, daglig leder i Forte Vannkraft, til Europower.

God inntjening, men lav produksjon

Han tar en lite pause fra den offisielle åpningen av kraftverket og kan i den sammenheng også fortelle at det har vært til dels gode tider også for deres eksisterende småkraftproduksjon.

– Lite vann har gjort at det har vært betydelig mindre produksjon enn normalt. Men de fleste har klart å produsere noe, og med gode priser ser det ut til å gå bra. Enkelte kraftverk har jo også produsert på smeltevann, påpeker han.

120 GWh

Fredag skal ytterligere tre av Forte Vannkrafts anlegg offisielt åpnes. Disse har imidlertid vært i drift en stund allerede, men på grunn av korona-situasjonen har selskapet valgt å vente med den offisielle åpningen helt til nå.

Kraftverk i Fjørland - Forte Vannkraft. Kraftverk i Fjørland - Forte Vannkraft. Foto: Forte Vannkraft

Disse tre har en total produksjon årlig på rundt 41,7 GWh. Samlet dreier det seg om hele 120 GWh vannkraft fra de fire kraftverkene.

Forte Vannkraft, som eies av sveitsiske Fonatavis og som tok over kraftverkene til Obos våren 2020, leier fallretter av grunneierne, som kan overta kraftverket etter at leietiden er over.

– Hjemfall til grunneiere er bærebjelken i moderne vannkraft, og gir lokal forankring for bygging av fornybar energi. Dette styrker det private eierskapet til fallretter, som har vært lovfestet helt siden Magnus Lagabøtes tid, sier Husebø i en pressemelding.

Forte Vannkraft har i dag åtte kraftverk under bygging, og har en rekke kraftverk under planlegging i tillegg til de 15 kraftverkene som nå er i drift. Årlig produksjon er kommet opp i 310 GWh.

Fakta om prosjektene:

Herand Kraftverk

Herand i Jondal

Byggestart: 2018

Ferdigstillelse 2021

Installert effekt: 23,7 MW

Årlig produksjon: 77,6 GWh

Kraftverkene i Fjærland

Botna Kraftverk

Fjærland i Sogndal

Byggestart: 2018

Ferdigstillelse: 2020

Installert effekt: 2,0 MW

Årlig produksjon: 6,6 GWh

Tverrdalselvi Kraftverk

Fjærland i Sogndal

Byggestart: 2018

Ferdigstillelse: 2020

Installert effekt: 5,9 MW

Årlig produksjon: 17,2 GWh

Skeidsflåten kraftverk

Fjærland i Sogndal

Byggestart: 2018

Ferdigstillelse: 2020

Installert effekt: 4,8 MW

Årlig produksjon: 17,9 GWh